Comune di Teulada

Avvisi

AVISU CURSU DE LÍNGUA SARDA PROGETU “SPERIMENTAUS SU SARDU e IMPARAUS IMPARI”
AVISU
CURSU DE LÍNGUA SARDA
PROGETU “SPERIMENTAUS SU SARDU e IMPARAUS
IMPARI”
S’avaloramentu e sa promotzioni de su sardu sighit in is Comunus de Teulada
e Domus de Maria cun d-unu cursu de formatzioni indonu finantziau de sa RAS po
mesu de sa Lei 482/99. S'arregordat ca po mesu de sa Lei 22/2018, in is concursus
pùblicus, s'arrichedit s'abilidadi a sa lìngua sarda.
Is diis e is oràrius po su mesi de Friàxiu ant a essi is chi sighint :
Mèrcuris 03/02/21 15:30 18:30
Giòbia 04/02/21 15:30 17:30
Mèrcuris 10/02/21 15:30 18:30
Giòbia 11/02/21 15:30 17:30
Mèrcuris 17/02/21 15:30 18:30
Giòbia 18/02/21 15:30 17:30
Mèrcuris 24/02/21 15:30 18:30
Giòbia 25/02/21 15:30 18:30
Su cursu s’at a fai online, in sa retza, in sa piataforma ZOOM
Po is iscritzionis e po calisisiat informatzioni podeis scriri una mail a s’indirìtziu:
erricu.putzolu@gmail.com, ufitziulinguasarda2@gmail.com
 
Data Pubblicazione: 25/01/2021 Data Scadenza: 25/02/2021

Documenti Associati (2)

  LOCANDINA CURSU DE LÍNGUA SARDA
locandina corso lingua sarda.jpg

  Modello di iscrizione Cursu de Lìngua Sarda
Modulo di iscrizione Corso Teulada.doc

Articoli

Link - Numeri Utili

Il Comune Informa